Частен съдебен изпълнител
Виолина Тозева рег. № 795

 

СМЕТКИ

1. Сметка за такси

Общинска Банка АД
IBAN: BG 51 SOMB 9130 1037 3704 01; BIC: SOMB BGSF

2. Сметка за събиране на вземания

Общинска Банка АД
IBAN: BG 24 SOMB 9130 1037 3704 02; BIC: SOMB BGSF

3. Сметка за доплащане при публична продан

Общинска Банка АД
IBAN: BG 24 SOMB 9130 1037 3704 02; BIC: SOMB BGSF

4. Сметка за експертизи

Общинска Банка АД
IBAN: BG 02 SOMB 9130 1037 3704 10; BIC: SOMB BGSF