Частен съдебен изпълнител
Виолина Тозева рег. № 795

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП

СПРАВКИ ПО ДЕЛАТА

Кантората на ЧСИ рег. № 795 Виолина Тозева предоставя възможност за отдалечен достъп на взискатели до информация за движение по изпълнителните дела.

Достъпът се предоставя чрез справочна система "Оптимум".

Желаещите да получат права за достъп, следва да попълнят приложения формуляр и да го изпратят на електронния адрес на кантората - tozeva795@gmail.com.

ПРАВА ЗА ДОСТЪП

Право на достъп имат само взискатели и техните пълномощници по делата.

Приложение:
Заявление от взискател за отдалечен достъп до справка по дела

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДОСТЪПА

Всички взискатели с одобрен достъп могат да извършват справки и подават молби чрез панел "Вход за взискатели" в начална страница на сайта.