Частен съдебен изпълнител
Виолина Тозева рег. № 795

 

ПРОЦЕДУРИ И БЛAНКИ

БЛАНКИ ЗА ВЗИСКАТЕЛИ

1. Искане за образуване на изпълнително дело
2. Искане за образуване на изпълнително дело за продажба на делбен имот
3. Искане за образуване на обезпечително производство
4. Уведомление за банкова сметка
5. Молба за присъединяване на кредитор по чл.456 ГПК
6. Искане за удостоверение за присъединяване по изп.дело
7. Искане за извършване на справка по дело
8. Искане за предоставяне на копия от документи по изп.дело
9. Молба за прехвърляне на изпълнително дело от друг съдебен район
10 Искане за спиране на изпълнително дело от взискател
11. Искане за конституиране на наследници по чл. 429 ГПК
12. Искане за прехвърляне на изпълнително дело от държавен съдебен изпълнител
13. Искане за насрочване на нова продажба